Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., operator de date cu caracter personal cu număr din Registru General al Autoritatii de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal: 0022202, prelucrează, stochează și transmite date cu caracter personal, în conformitate cu legislația internă aflată în vigoare și cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Vă puteți exercita drepturile la informare, la acces la date, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii autonome, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor judecătorești competente. De asemnea, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: algorithm.residential.dpo@gmail.com, la numărul de telefon 031/433.44.52 sau la adresa Calea Vitan nr. 242, Sector 3, București.

RESPONSABIL

PRINCIPII

LEGALITATEA

INFORMARE INITIALA

GHID