Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. este persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Sectorul 3, Calea Vitan nr 242, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5481/19.04.2017, având CUI 37409960, reprezentată legal de dl. Panait Radu Alin, în calitate de Președinte C.A., cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București și asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Societatea a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 prin Hotărârea nr. 97/29.03.2017 și funcționează în temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societăți cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului constitutiv, constă în lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cod CAEN 4120.

Algorithm Residential S3 S.R.L. este administrată de Consiliul de Administrație format din 7 membri, preocupați ca societatea să își îndeplinească misiunea asumată față de acționari și parteneri, prin valorificarea eficientă a tuturor oportunităților de afaceri.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este pe o perioadă de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28, alin.(7) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se concentrază în permanență pe dezvoltare și pe adaptarea la cerințele din ce în ce mai ridicate ale pieței.