Nr. CrtNumar HotarareANTitluVizualizare
19729.03.2017 HCL 97 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte socialeVizualizare
220116.05.2017HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare
320216.05.2017HCL 202 din 16.05.2017 privind aprobarea remuneratiei administratorului provizoriu al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare

420516.05.2017HCL 205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre SC ADMINISTRARE ACTIVE SRL si S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare

521930.05.2017HCL 205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre SC ADMINISTRARE ACTIVE SRL si S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare
622230.05.2017HCL 222 din 30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
722330.05.2017HCL 223 din 30.05.2017 privind infiintarea de catre societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a uVizualizare
824212.06.2017HCL 242 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului BucurestiVizualizare
924512.06.2017HCL 245 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1024612.06.2017HCL 245 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1124812,06,2017HCL 248 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract privind achizitia de panouri sandwichVizualizare
1229030,06,2017HCL 290 privind acord unui mandat admin proviz al Soc ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contr privind achizi unui sist de protec a supraf oxidateVizualizare
1329130.06.2017HCL 291 privind desemnarea administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.Vizualizare
1429611.07.2017HCL 296 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1529711.07.2017HCL 297 privind aprob atrib catre Societ Algorithm Residential S3 SRL, avand ca autorit tutelara S 3 al Mun Bucuresti, a unui contr ce are ca obiect executia de lucrari inclusiv proiectarea aferenVizualizare
1629811.07.2017HCL 298 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al Societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract de prestare Servicii de ProiectareVizualizare
1729911.07.2017HCL 299 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 lei.Vizualizare
1830011.07.2017HCL 300 priv acord unui mandat admin proviz al S Alg Resid S3 S.R.L in vederea imputer administrat provizoriu al S Alg Constr S3 SRL de a incheia un contr priv achiz de serv de proiect-Hala Laminor Vizualizare
1930727.07.2017HCL 307 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Panait Radu Alin si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3Vizualizare
2033627.07.2017HCL 336 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2134127.07.2017HCL 341 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.Vizualizare
2236525.08.2017hcl 365 privind completarea HCLS 3 nr. 339 din 27.07.2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3Vizualizare
2340211.09.2017HCL 402 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru Societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2441311.09.2017hcl 413 privind acord unui mandat presed CA al soc Alg ResiD S3 S.R.L in vederea semnarii contract de furnizare beton cod CPV 44114000 2 nec pt exec ContractulVizualizare
2542919.09.2017hcl 429 - mandat semnare contract prefabricateVizualizare
2646428.09.2016hcl 464 privind acord unui mandat presed Consil de Admin al Soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputer adm proviz al Soc Algorithm Constr -obiectiv Hala LaminorVizualizare
2746528.09.2017hcl 465 privind acordarea unui mandat Pres Cons de Administ al Soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contract de furnizare otel-beton, cod CPV 14622000-7 (Otel)Vizualizare
2846628.09.2017hcl 466 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2946728.07.2017hcl 467 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului BucurestVizualizare
3048512.10.2017hcl 485 din12.10.2017 privind acord unui mandat presedintelui cons de administratie al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contr de furnizare confectii metalice, cod CPV Conf (1)Vizualizare
3149012.10.2017hcl 490 din 12.10.2017 privind acord unui mandat Presedintelui Consiliului de Admin al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii ctr de achizitii utilaje neces pentru execut Contr 8878-2017 (1)Vizualizare
3252331.10.2017hcl 523 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3352431.10.2017hcl 524 din 31.10.2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3452531.10.2017hcl 524 din 31.10.2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3552631.10.2017hcl 526 din 31.10.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al Soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contractului de Furnizare Panouri Sandwich cod CPV 44175000-7 – PVizualizare
3658927.11.2017hcl 589 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pentru imputer presed CA al soc Alg struct metalice Hala LaminorVizualizare
3759027.11.2017hcl 590 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pt imputer presed CA al soc Algor Constr - sticla termoizol Hala LaminoVizualizare
3859127.11.2017hcl 591 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pt imputer presed CA al soc Algor Constr - repere aluminiu Hala Laminor Vizualizare
3959227.11.2017hcl 592 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputer presed CA al socVizualizare
4060327.11.2017hcl 603 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4161427.11.2017hcl 614 din 27.11.2017 privind aprob Regulam privind incheierea contract de achizitie de prod, servicii si lucrari de catre soc la care Sect 3 al Municip Bucuresti este asociat unic-majoritVizualizare
4262227.11.2017hcl 622 din 27.11.2017 privind schimbarea sediului social al societatii Alg ResidentiaVizualizare
4362307.12.2017hcl 623 din 07.12.2017 privind infiintarea unui punct de lucru de catre societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4468128.12.2017hcl 681 din 28.12.2017 privind modificarea HCLS3 nr. 614 27.11.2017 referitoare la Reg privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari de catre soc la care SecVizualizare
4568628.12.2017hcl 686 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat pres Cons de Adm al Soc Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea administratorului provizoriu al Soc Algorithm Constructii S3 (1)Vizualizare
4668728.12.2017hcl 687 din 28.12.2017 privind rectif bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al soc Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4769028.12.2017hcl 690 din 28.12.2017 privind numirea membrilor Cons de Adm al soc Algorithm Residential S3 SRL.Vizualizare
48511.01.2018hcl 5 din 11.01.2018 privind aprobarea major capitalului social al societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, in vederea major capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 SRL,Vizualizare
49822.01.2018hcl 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui C.A al societatii Administrare Active Sec 3 SRL in vederea acordarii unui împrumut societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
504608.02.2018HCLS3 nr. 46 din 08.02.2018 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societatii Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018Vizualizare
515516.02.2018HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare

525916.02.2018HCLS3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societatii la care Sect 3 al Mun Bucuresti este asociat unic-majoritar (2)Vizualizare

533529.01.2018 HCLS3 nr.35 din 29.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea semnarii unui contract de inchiriere a unui spatiu situat in BucurestiVizualizare
543629.01.2018HCLS3 nr.36 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizare

553929.01.2018HCLS3 nr.39 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru anul financiar 2018Vizualizare
5613828.03.2018HCLS3 nr. 138 din 28.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiare 2018 al societatii Algorithm Residential S3Vizualizare
5715011.04.2018HCLS3 nr. 150 din 11.04.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului Administrativ al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al societati Algorithm Constructii S3 srl, de a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii de utilaje pentru obiectivul "Hala Laminor"Vizualizare
5815126.04.2018HCLS3 nr 151 din 26.04.2018, privind organizarea auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar.Vizualizare
5917226.04.2018HCLS3 nr. 172 din 26.04.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL, privind imputernicirea presedintelui Consiliului de Administsratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde tpate demersurile necesare in vederea incheierii unoer contracte pentru realizarea sistemului de corectare ape pluviale pentru obiectivul "Hala Laminor" Vizualizare
6017426.04.2018HCLS3 nr. 172 din 26.04.2018, privind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de "Inatalatii electrice curenti salbi"Vizualizare
6117526.04.2018HCLS3 nr. 175 din 26.04.2018, prinvind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de "Intalatii electrice curenti tari"Vizualizare
6217626.04.2018HCLS3 nr 176 din 26.04.2018 prinvind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de " Tamplarie pentru constructii (geamuri termopane cu tamplarie de aluminiu)" Vizualizare
6318126.04.2018HCLS3 nr. 181 din 26.04.2018 privind aproparea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Algorithm Constructii S3 SRLVizualizare
6418904.05.2018HCLS3 nr. 189 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Algorithm Residential S3 SRL Vizualizare
6519404.05.2018HCLS3 nr. 194 din 04.05.2018 privind modificarea structurii preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferent Contractului de lucrari nt. 8878/01.08.2017 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si Societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
6619704.05.2018HCLS3 nr. 197 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al administratorului societatii pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Algorithm Constructii S3 SRLVizualizare
6726126.06.2018HCLS3 nr. 261 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului Administratiei al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achizitionarea unui concasorVizualizare
6827226.06.2018HCLS3 nr. 272 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii Algorithm Residental S3 SRL privind imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unuor contracte cu societatile General Beton Romania SRL si Heidelberg Cement Romania SRL pentru furnizarea de beton in scopul continuarii lucrarilor de la obiectivul ''Hala Laminor''Vizualizare
6927326.06.2018HCLS3 nr 273 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL privind imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de otel beton in scopul continuarii lucrarilor la obiectivul ''Hala Laminor''Vizualizare
7027526.06.2018HCLS3 nr. 275 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru imputernicirea Presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii actelor aditionale la contractele avute cu societatile Delta Glass, Etem Systems si Inter Max pentru demararea lucrarilor la fatadele Halei Laminor. Vizualizare
7128503.07.2018HCLS3 nr. 285 din 03.07.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrari- solutii noi, aprobat prin HCLS3 nr.264/26.06.2018, necesare in vederea optimizari si imbunatatirii solutiilor stabilite prin proiectul de executie la obiectivul de investitie '' Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fost nr.89), Sector 3, Bucuresti'' din cadrul contractului de executie nr.8878/01.08.2017Vizualizare
7230017.07.2018HCLS3 nr 300 din 17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sector 3 Municipiul Bucuresti, a contractului avand ca obiect de investitii ''Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7, - Colegiu Tehnic Mihai BravuVizualizare
7334407.08.2018HCLS3 nr 344 din 07.08.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate-norme compuse P, aprobate prin HCLS3 NR 336/31.07.2018, necesare in vederea cresterii calitative si uniformitatii unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de scoala, privind renuntarea la costurile unor categorii de lucrari ce privesc gospodaria de apa, evitand suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investitie '' Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr 89), Sector 3, Bucuresti'' din cadrul contractului de executie nr 8878/01.08.2018Vizualizare
7437731.08.2018HCLS3 NR 377 DIN 31.08.2018 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI CE ARE CA OBIECT '' Lucrari de cresterea eficientei energetice, moderinizare si extindere- Cresa Trapezului''Vizualizare
7539631.08.2018HCLS3 nr 396 din 31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Lucarari de investitii la Bloc C5 - Camin din str Aleea Buchetului nr 1- Colegiu Tehnic Anghel Saligny Vizualizare
7639731.08.2018HCLS3 nr 397 din 31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Reparatii si investitii corp C - COlegiu Tehnic ''Anghel Saligny'''' Vizualizare
7742614.09.2018HCLS3 nr 426 din 14.09.2018 privind aprobarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL privind imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii unui concasor cu falci, marca Sandvik QJ241, de la societatea Utilben SRL pentru lucrari la obiectul ''Hala Laminor''.Vizualizare
7842714.09.2018HCLS3 nr 427 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii autogreder-ului 14M de la societatea Bergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrari la obiectul ''Hala Laminor''Vizualizare
7943514.09.2018HCLS3 nr 435 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitiei de instalatii, echipamente utilaje.Vizualizare
8050730.10.2018HCLS3 nr 507 din 30.10.2018, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiti ''Amenajare si dotare cantina corb C5,C6,C7- Colegiul Tehnic Mihai Bravu'', aprobati prin HCLS3 286/03.07.2018Vizualizare
8151530.10.2018HCLS3 nr 515 din 30.10.2018, privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului avand ca obiect '' Lucrari de investitii la Bloc C5 - Camin din Str. Aleea Buchetului nr 1 - Colegiu Tehnic <>''Vizualizare
8251730.10.2018HCLS3 nr 517 din 30.10.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea Consiliului Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare cumparare cu societatea Administrare Active sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societati a contractului mentionat.Vizualizare
8352130.10.2018HCLS3 nr. 521 din 30.10.2018, privind acordul unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD-3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL in vederea inchirierii a sapte contracte de furnizare lucrari/ utilaje/ echipamente/ autovehiucle necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.Vizualizare
8453815.11.2018HCLS3 nr.538 din 15.11.2018 privind majorarea capitalului societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 10,000.000Vizualizare
8554715.11.2018HCLS3 nr.547 din 15.11.2018 prvind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitiei unor echipamente si masini destinate exclusiv parcurilor de distractii in vederea realizarii unui complex de agrement in cadru obiectivului ''Halea Laminor''. Vizualizare
8655228.11.2018HCLS3 nr.552 din 28.11.2018,
privind aprobarea preturilor si tarifelor lucrarilor si dotarilor suplimentare negociate cu societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru obiectivul de investitii ''Amenajare Si dotare cantina corp C5,C6,C7- Colegiul Tehnic MIhai Bravu.
Vizualizare
8756611.12.2018HCLS3 nr. 566 din 11.12.2018, privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului avand ca obiect ''Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal''.Vizualizare
8858419.12.2018HCLS3 nr.584 din 19.12.2018, privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si membrilor Consiliilor de Administratie la intreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar Vizualizare
8958619.12.2018HCLS3 nr.586 din 19.12.2018, privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei in vederea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 SRL suma necesara lucrarilor de executie a obiectivului ''Hala Laminor''Vizualizare
16815.07.2021HCLS3 NR. 168 DIN 15.07.2021Vizualizare
19311.08.2021HCLS NR. 193 DIN 11.08.2021Vizualizare
12813.04.2022HCLS NR. 128 DIN 13.04.2022Vizualizare
17326.05.2022 HCLS NR. 173 DIN 26.05.2022Vizualizare
19302.06.2022HCLS NR. 193 DIN 02.06.2022Vizualizare
Nr. CrtNumar HotarareANTitluVizualizare
19729.03.2017 HCL 97 privind infiintarea unei soc comerciale cu raspundere limitata care are drept scop construirea de locuinte socialeVizualizare
220116.05.2017HCL 201 din 16.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017, a organigramei si a statului de functii ale S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare
320216.05.2017HCL 202 din 16.05.2017 privind aprobarea remuneratiei administratorului provizoriu al S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare

420516.05.2017HCL 205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre SC ADMINISTRARE ACTIVE SRL si S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare

521930.05.2017HCL 205 din 16.05.2017 privind aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune intre SC ADMINISTRARE ACTIVE SRL si S.C. ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.LVizualizare
622230.05.2017HCL 222 din 30.05.2017 privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
722330.05.2017HCL 223 din 30.05.2017 privind infiintarea de catre societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. a uVizualizare
824212.06.2017HCL 242 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului BucurestiVizualizare
924512.06.2017HCL 245 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1024612.06.2017HCL 245 privind aprobarea cesiunii contractului de asociere incheiat intre societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. si societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1124812,06,2017HCL 248 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract privind achizitia de panouri sandwichVizualizare
1229030,06,2017HCL 290 privind acord unui mandat admin proviz al Soc ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contr privind achizi unui sist de protec a supraf oxidateVizualizare
1329130.06.2017HCL 291 privind desemnarea administratorului provizoriu al societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.Vizualizare
1429611.07.2017HCL 296 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
1529711.07.2017HCL 297 privind aprob atrib catre Societ Algorithm Residential S3 SRL, avand ca autorit tutelara S 3 al Mun Bucuresti, a unui contr ce are ca obiect executia de lucrari inclusiv proiectarea aferenVizualizare
1629811.07.2017HCL 298 privind acordarea unui mandat administratorului provizoriu al Societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L de a incheia un contract de prestare Servicii de ProiectareVizualizare
1729911.07.2017HCL 299 privind aprobarea majorarii capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 lei.Vizualizare
1830011.07.2017HCL 300 priv acord unui mandat admin proviz al S Alg Resid S3 S.R.L in vederea imputer administrat provizoriu al S Alg Constr S3 SRL de a incheia un contr priv achiz de serv de proiect-Hala Laminor Vizualizare
1930727.07.2017HCL 307 privind incetarea mandatului de consilier al domnului Panait Radu Alin si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local Sector 3Vizualizare
2033627.07.2017HCL 336 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2134127.07.2017HCL 341 privind numirea membrilor in Consiliul de Administratie al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.Vizualizare
2236525.08.2017hcl 365 privind completarea HCLS 3 nr. 339 din 27.07.2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3Vizualizare
2340211.09.2017HCL 402 privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru Societatea Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2441311.09.2017hcl 413 privind acord unui mandat presed CA al soc Alg ResiD S3 S.R.L in vederea semnarii contract de furnizare beton cod CPV 44114000 2 nec pt exec ContractulVizualizare
2542919.09.2017hcl 429 - mandat semnare contract prefabricateVizualizare
2646428.09.2016hcl 464 privind acord unui mandat presed Consil de Admin al Soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputer adm proviz al Soc Algorithm Constr -obiectiv Hala LaminorVizualizare
2746528.09.2017hcl 465 privind acordarea unui mandat Pres Cons de Administ al Soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contract de furnizare otel-beton, cod CPV 14622000-7 (Otel)Vizualizare
2846628.09.2017hcl 466 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
2946728.07.2017hcl 467 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliilor de administratie ale unor intreprinderi publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului BucurestVizualizare
3048512.10.2017hcl 485 din12.10.2017 privind acord unui mandat presedintelui cons de administratie al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contr de furnizare confectii metalice, cod CPV Conf (1)Vizualizare
3149012.10.2017hcl 490 din 12.10.2017 privind acord unui mandat Presedintelui Consiliului de Admin al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii ctr de achizitii utilaje neces pentru execut Contr 8878-2017 (1)Vizualizare
3252331.10.2017hcl 523 din 31.10.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3352431.10.2017hcl 524 din 31.10.2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3452531.10.2017hcl 524 din 31.10.2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii ale Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
3552631.10.2017hcl 526 din 31.10.2017 privind acordarea unui mandat Presedintelui C.A. al Soc Algorithm Residential S3 S.R.L. in vederea semnarii contractului de Furnizare Panouri Sandwich cod CPV 44175000-7 – PVizualizare
3658927.11.2017hcl 589 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pentru imputer presed CA al soc Alg struct metalice Hala LaminorVizualizare
3759027.11.2017hcl 590 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pt imputer presed CA al soc Algor Constr - sticla termoizol Hala LaminoVizualizare
3859127.11.2017hcl 591 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL pt imputer presed CA al soc Algor Constr - repere aluminiu Hala Laminor Vizualizare
3959227.11.2017hcl 592 din 27.11.2017 privind acordarea unui mandat pres Consiliului de Administratie al soc Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputer presed CA al socVizualizare
4060327.11.2017hcl 603 din 27.11.2017 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4161427.11.2017hcl 614 din 27.11.2017 privind aprob Regulam privind incheierea contract de achizitie de prod, servicii si lucrari de catre soc la care Sect 3 al Municip Bucuresti este asociat unic-majoritVizualizare
4262227.11.2017hcl 622 din 27.11.2017 privind schimbarea sediului social al societatii Alg ResidentiaVizualizare
4362307.12.2017hcl 623 din 07.12.2017 privind infiintarea unui punct de lucru de catre societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4468128.12.2017hcl 681 din 28.12.2017 privind modificarea HCLS3 nr. 614 27.11.2017 referitoare la Reg privind incheierea contractelor de achizitie de produse, servicii si lucrari de catre soc la care SecVizualizare
4568628.12.2017hcl 686 din 28.12.2017 privind acordarea unui mandat pres Cons de Adm al Soc Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea administratorului provizoriu al Soc Algorithm Constructii S3 (1)Vizualizare
4668728.12.2017hcl 687 din 28.12.2017 privind rectif bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al soc Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
4769028.12.2017hcl 690 din 28.12.2017 privind numirea membrilor Cons de Adm al soc Algorithm Residential S3 SRL.Vizualizare
48511.01.2018hcl 5 din 11.01.2018 privind aprobarea major capitalului social al societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 60.000.000 lei, in vederea major capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 SRL,Vizualizare
49822.01.2018hcl 8 din 22.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui C.A al societatii Administrare Active Sec 3 SRL in vederea acordarii unui împrumut societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
504608.02.2018HCLS3 nr. 46 din 08.02.2018 privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al societatii Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018Vizualizare
515516.02.2018HCLS3 nr. 55 din 16.02.2018 privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare

525916.02.2018HCLS3 nr. 59 din 16.02.2018 privind auditarea societatii la care Sect 3 al Mun Bucuresti este asociat unic-majoritar (2)Vizualizare

533529.01.2018 HCLS3 nr.35 din 29.01.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea semnarii unui contract de inchiriere a unui spatiu situat in BucurestiVizualizare
543629.01.2018HCLS3 nr.36 din 29.01.2018 privind schimbarea sediului social al societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizare

553929.01.2018HCLS3 nr.39 din 29.01.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru anul financiar 2018Vizualizare
5613828.03.2018HCLS3 nr. 138 din 28.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiare 2018 al societatii Algorithm Residential S3Vizualizare
5715011.04.2018HCLS3 nr. 150 din 11.04.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului Administrativ al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea imputernicirii presedintelui Consiliului de Administratie al societati Algorithm Constructii S3 srl, de a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii de utilaje pentru obiectivul "Hala Laminor"Vizualizare
5815126.04.2018HCLS3 nr 151 din 26.04.2018, privind organizarea auditului intern la societatile la care Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti este asociat unic/majoritar.Vizualizare
5917226.04.2018HCLS3 nr. 172 din 26.04.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL, privind imputernicirea presedintelui Consiliului de Administsratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde tpate demersurile necesare in vederea incheierii unoer contracte pentru realizarea sistemului de corectare ape pluviale pentru obiectivul "Hala Laminor" Vizualizare
6017426.04.2018HCLS3 nr. 172 din 26.04.2018, privind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de "Inatalatii electrice curenti salbi"Vizualizare
6117526.04.2018HCLS3 nr. 175 din 26.04.2018, prinvind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de "Intalatii electrice curenti tari"Vizualizare
6217626.04.2018HCLS3 nr 176 din 26.04.2018 prinvind acordarea unui mandat PRESEDINTELUI CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL in vederea achizitionarii de " Tamplarie pentru constructii (geamuri termopane cu tamplarie de aluminiu)" Vizualizare
6318126.04.2018HCLS3 nr. 181 din 26.04.2018 privind aproparea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru societatea Algorithm Constructii S3 SRLVizualizare
6418904.05.2018HCLS3 nr. 189 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Algorithm Residential S3 SRL Vizualizare
6519404.05.2018HCLS3 nr. 194 din 04.05.2018 privind modificarea structurii preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate aferent Contractului de lucrari nt. 8878/01.08.2017 incheiat intre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti si Societatea Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
6619704.05.2018HCLS3 nr. 197 din 04.05.2018 privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, a raportului de activitate al administratorului societatii pe anul 2017 si a programului de activitate pe anul 2018 ale societatii Algorithm Constructii S3 SRLVizualizare
6726126.06.2018HCLS3 nr. 261 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului Administratiei al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unui contract cu societatea METSO AUSTRIA GmbH pentru achizitionarea unui concasorVizualizare
6827226.06.2018HCLS3 nr. 272 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii Algorithm Residental S3 SRL privind imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unuor contracte cu societatile General Beton Romania SRL si Heidelberg Cement Romania SRL pentru furnizarea de beton in scopul continuarii lucrarilor de la obiectivul ''Hala Laminor''Vizualizare
6927326.06.2018HCLS3 nr 273 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui CA al societatii Algorithm Residential S3 SRL privind imputernicirea presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii unui contract cu societatea CDA CONFORT STEEL SRL pentru furnizarea de otel beton in scopul continuarii lucrarilor la obiectivul ''Hala Laminor''Vizualizare
7027526.06.2018HCLS3 nr. 275 din 26.06.2018 privind acordarea unui mandat Presedintelui CA al societatii Algorithm Residentail S3 SRL pentru imputernicirea Presedintelui CA al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea incheierii actelor aditionale la contractele avute cu societatile Delta Glass, Etem Systems si Inter Max pentru demararea lucrarilor la fatadele Halei Laminor. Vizualizare
7128503.07.2018HCLS3 nr. 285 din 03.07.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate - norme compuse P noi si a preturilor pentru unele categorii de lucrari- solutii noi, aprobat prin HCLS3 nr.264/26.06.2018, necesare in vederea optimizari si imbunatatirii solutiilor stabilite prin proiectul de executie la obiectivul de investitie '' Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fost nr.89), Sector 3, Bucuresti'' din cadrul contractului de executie nr.8878/01.08.2017Vizualizare
7230017.07.2018HCLS3 nr 300 din 17.07.2018 privind aprobarea modelului de contract si a caietului de sarcini intocmite in vederea atribuirii catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sector 3 Municipiul Bucuresti, a contractului avand ca obiect de investitii ''Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7, - Colegiu Tehnic Mihai BravuVizualizare
7334407.08.2018HCLS3 nr 344 din 07.08.2018 privind aprobarea preturilor/tarifelor unitare/tip de activitate-norme compuse P, aprobate prin HCLS3 NR 336/31.07.2018, necesare in vederea cresterii calitative si uniformitatii unor finisaje interioare cu cele existente la corpul vechi de scoala, privind renuntarea la costurile unor categorii de lucrari ce privesc gospodaria de apa, evitand suprapunerea cu proiecte zonale de asigurare a apei pentru rezerva de incendiu, la obiectivul de investitie '' Construire complex multifunctional pentru activitati didactice si sport la Scoala Gimnaziala Nicolae Labis (fosta nr 89), Sector 3, Bucuresti'' din cadrul contractului de executie nr 8878/01.08.2018Vizualizare
7437731.08.2018HCLS3 NR 377 DIN 31.08.2018 PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTULUI CE ARE CA OBIECT '' Lucrari de cresterea eficientei energetice, moderinizare si extindere- Cresa Trapezului''Vizualizare
7539631.08.2018HCLS3 nr 396 din 31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Lucarari de investitii la Bloc C5 - Camin din str Aleea Buchetului nr 1- Colegiu Tehnic Anghel Saligny Vizualizare
7639731.08.2018HCLS3 nr 397 din 31.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ''Reparatii si investitii corp C - COlegiu Tehnic ''Anghel Saligny'''' Vizualizare
7742614.09.2018HCLS3 nr 426 din 14.09.2018 privind aprobarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL privind imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii unui concasor cu falci, marca Sandvik QJ241, de la societatea Utilben SRL pentru lucrari la obiectul ''Hala Laminor''.Vizualizare
7842714.09.2018HCLS3 nr 427 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitionarii autogreder-ului 14M de la societatea Bergerat Monnoyeur SRL, pentru lucrari la obiectul ''Hala Laminor''Vizualizare
7943514.09.2018HCLS3 nr 435 din 14.09.2018 privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitiei de instalatii, echipamente utilaje.Vizualizare
8050730.10.2018HCLS3 nr 507 din 30.10.2018, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investiti ''Amenajare si dotare cantina corb C5,C6,C7- Colegiul Tehnic Mihai Bravu'', aprobati prin HCLS3 286/03.07.2018Vizualizare
8151530.10.2018HCLS3 nr 515 din 30.10.2018, privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului avand ca obiect '' Lucrari de investitii la Bloc C5 - Camin din Str. Aleea Buchetului nr 1 - Colegiu Tehnic <>''Vizualizare
8251730.10.2018HCLS3 nr 517 din 30.10.2018, privind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea Consiliului Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL in vederea incheierii unui contract de vanzare cumparare cu societatea Administrare Active sector 3 SRL si aprobarea incheierii intre cele doua societati a contractului mentionat.Vizualizare
8352130.10.2018HCLS3 nr. 521 din 30.10.2018, privind acordul unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii SD-3 Salubritate si Dezapezire S3 SRL in vederea inchirierii a sapte contracte de furnizare lucrari/ utilaje/ echipamente/ autovehiucle necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare.Vizualizare
8453815.11.2018HCLS3 nr.538 din 15.11.2018 privind majorarea capitalului societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 10,000.000Vizualizare
8554715.11.2018HCLS3 nr.547 din 15.11.2018 prvind acordarea unui mandat presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Residential S3 SRL pentru imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii Algorithm Constructii S3 SRL pentru a intreprinde toate demersurile necesare in vederea achizitiei unor echipamente si masini destinate exclusiv parcurilor de distractii in vederea realizarii unui complex de agrement in cadru obiectivului ''Halea Laminor''. Vizualizare
8655228.11.2018HCLS3 nr.552 din 28.11.2018,
privind aprobarea preturilor si tarifelor lucrarilor si dotarilor suplimentare negociate cu societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru obiectivul de investitii ''Amenajare Si dotare cantina corp C5,C6,C7- Colegiul Tehnic MIhai Bravu.
Vizualizare
8756611.12.2018HCLS3 nr. 566 din 11.12.2018, privind atribuirea catre societatea Algorithm Residential S3 SRL a contractului avand ca obiect ''Cresterea capacitatii de stationare si mobilitate a parcului auto in zona B-dul Decebal''.Vizualizare
8858419.12.2018HCLS3 nr.584 din 19.12.2018, privind aprobarea parametrilor pentru plata componentei variabile a remuneratiei presedintelui si membrilor Consiliilor de Administratie la intreprinderile publice la care Sectorul 3 este asociat unic sau majoritar Vizualizare
8958619.12.2018HCLS3 nr.586 din 19.12.2018, privind aprobarea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Residential S3 SRL cu suma de 50.000.000 lei in vederea majorarii capitalului social al societatii Algorithm Constructii S3 SRL suma necesara lucrarilor de executie a obiectivului ''Hala Laminor''Vizualizare
16815.07.2021HCLS3 NR. 168 DIN 15.07.2021Vizualizare
19311.08.2021HCLS NR. 193 DIN 11.08.2021Vizualizare
12813.04.2022HCLS NR. 128 DIN 13.04.2022Vizualizare
17326.05.2022 HCLS NR. 173 DIN 26.05.2022Vizualizare
19302.06.2022HCLS NR. 193 DIN 02.06.2022Vizualizare