Grosu Mihai – Bogdan

Membru C.A.

C.V. Grosu Mihai Bogdan

Declarație de interese 30 de zile de la numire

Declarație de avere – 30 de zile de la numire

Declarati de avere 2022

Declarație de interese – 30 de zile de la încetare

Declarație de avere – 30 de zile de la încetare

Declarație de avere

Declarație de Interese

Declarati de interese 2022

Rodica Mândroiu

Membru C.A.

C.V. Rodica Mândroiu

Declarație de interese- încetare

Declarație de avere -încetare

Declarație de avere

Declarație de Interese

Marin Daniel

Membru C.A.

C.V. Marin Daniel

Declarație de avere

Declarație de Interese

Dinu Catalin

Membru C.A.

C.V. Dinu Catalin

DECLARATIE DE INTERESE – DINU CATALIN – 19.07.2023

DECLARATIE DE AVERE – DINU CATALIN – 19.07.2023

Panișoară Alexandru

Mandat Încheiat

Membru C.A.

C.V. Panișoară Alexandru

Declarație de interese – final de mandat

Declarație de avere – final de mandat

Declarație de avere

Declarație de Interese