11.07.2017Majorarea capitalului social al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.L, cu suma de 22.000.000 leiVizualizare
27.07.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
28.09.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 S.R.LVizualizare
31.10.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Constructii S3 S.R.LVizualizare
28.12.2017Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2017 al Societatii Algorithm Residential S3 SRLVizualizare
08.02.2018Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al soc Alg Resid S3 S.R.L. pana la aprobarea bug de venituri si cheltuieli pt anul 2018Vizualizare
16.02.2018Privind aprob bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
29.01.2018Aprobarea bugetului de venituri si chelt al soc Algorithm Residential S3 S.R.L. pt anul financiar 2018Vizualizare
05.06.2018Bilant contabil pe anul 2018Vizualizare
23.03.2018Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiare 2018 al societatii Algorithm Residential S3Vizualizare
13.08.2018Bilant contabil pe semestrul 1 2018BILANT SEM 1 2018
25.07.2019Bilant contabil pe semestrul 1 anul 2019BILANT SEMESTRUL 1 2019
29.05.2023Bilantul contabil a contului de profit si pierderi a raportului de activitate al consiliului de administratie pe anul 2022 ale societatii Algorightm Residential S 3 SRLVizualizare
BILANT 2022 + ANEXE TRIMIS LA PRIMARIEVizualizare
Bilant 30.06.2023 semnat + BALANTAVizualizare

Buget/Bilant

DataTitluVizualizare
31.01.2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anult 2019
28.03.2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019Aprobarea nivelului de cheltuieli lunare pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 Aprobarea bilantului contabil a contului de profit si pierdere pe anul financiar 2019
16.04.2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2019
16.04.2019Aprobarea bilantului contabilAprobarea bilantului contabil
29.05.2019Indreptarea erorii materiale de atribuire a ctr cresterea capacitatii de stationare si mobilitate auto in zona B-dul DecebalIndreptarea erorii materiale de atribuire a ctr cresterea capacitatii de stationare si mobilitate auto in zona B-dul Decebal
28.08.2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIAL
31.10.2019Atribuire CTR Lucrari instalare delimitatoare metaliceAtribuire CTR Lucrari instalare delimitatoare metalice
31.10.2019RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ALG RESIDENTIAL
28.11.2019Aprobareea preturilor finale rezultate in urma analizei pentru obiectivul de investitiiAprobareea preturilor finale rezultate in urma analizei pentru obiectivul de investitii
19.12.2019ATRIBUIRE CTR FURNIZARE BULDO ALG RESIDENTIALATRIBUIRE CTR FURNIZARE BULDO ALG RESIDENTIAL
19.12.2019RECTIFICARE BUGETARA ALG RESIDENTIALRECTIFICARE BUGETARA ALG RESIDENTIAL
19.12.2019ATRIBUIRE CTR POD NICOLAE TECLUATRIBUIRE CTR POD NICOLAE TECLU
10.02.2020APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
30.03.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
27.05.2020ATRIBUIRE CTR FURNIZARE CILINDRU VIBROCOMPACTOR SI FINISOR ASFALTATRIBUIRE CTR FURNIZARE CILINDRU VIBROCOMPACTOR SI FINISOR ASFALT
27.05.2020APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2019 si a programului de activitate pe anul 2020
27.05.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020
27.05.2020APROBAREA ACTUALIZARII PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8879/01.08.2017 APROBAREA ACTUALIZARII PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8879/01.08.2017
23.06.2020ATRIBUIRE CTR ACCESABILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE B-DUL THEODOR PALLADY ATRIBUIRE CTR ACCESABILIZAREA PRIN DEGAJAREA TRAFICULUI A ZONEI COMERCIALE B-DUL THEODOR PALLADY
23.06.2020ATRIBUIRE CTR INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE ATRIBUIRE CTR INTERCONECTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT AUTO IN ZONA DRUMUL INTRE TARLALE
13.07.2020ATRIBUIRE CTR "ACHIZITIE CHILLER - INSTALATIE VENTILARE/CLIMATIZARE SEDIU CALEA DUDESTI 191 ATRIBUIRE CTR "ACHIZITIE CHILLER - INSTALATIE VENTILARE/CLIMATIZARE SEDIU CALEA DUDESTI 191
30.07.2020ATRIBUIRE CTR FURNIZARE "SCULEUNELTEMATERIALEMIJLOACE FIXE OBIECTE DE INVENTAR NECESARE SERVICIILOR DE MENTENANTA LA IMOBILELE DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 3 SI AMENAJAREA Cresei Greierasul"ATRIBUIRE CTR FURNIZARE "SCULEUNELTEMATERIALEMIJLOACE FIXE OBIECTE DE INVENTAR NECESARE SERVICIILOR DE MENTENANTA LA IMOBILELE DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 3 SI AMENAJAREA Cresei Greierasul"
30.07.2020ATRIBUIRE CTR "FURNIZARE MINIEXCAVATOR CU PICON-2BUC"ATRIBUIRE CTR "FURNIZARE MINIEXCAVATOR CU PICON-2BUCnullnull
30.07.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020nullnull
26.11.2020ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8878/01/08/2017ACTUALIZAREA PRETULUI CONTRACTULUI NR. 8878/01/08/2017nullnull
26.11.2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL FINANCIAR 2020nullnull
30.09.2020BILANT SEMESTRUL 1 2020BILANT SEMESTRUL 1 2020nullnull
28.04.2021APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2021APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII Algorithm Residential S3 SRL pentru anul financiar 2021nullnull
27.05.2021APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2020 si a programului de activitate pe anul 2021APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pe anul 2020 si a programului de activitate pe anul 2021nullnull
22.12.2021APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SOCIETATII ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL PENTRU ANUL FINANCIAR 2021APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELInullnull
02.06.2022APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pentru anul 2021APROBAREA BILANTULUI CONTABIL A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI A RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL C.A. pentru anul 2021nullnull
26.05.2022Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societatii Algorithm Residential S3 SRLAprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2022 al societatii Algorithm Residential S3 SRLnullnull
nullRaportare Contabila Sem 1Raportari Contabile Semestriale Sem 1nullnull
20.04.2023Aptorbarea bugetului de venituri si cheltueli si a programului de activitate ale societatii Algorithm Residential S3 SRL., petru anul financiar 2023Vizualizarenullnull
null
nota de fundamentare + buget 2023Vizualizare
nota de fundamentare + buget 2022Vizualizare
nota de fundamentare + buget 2021 rectificatVizualizare
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024Vizualizare